Zakup spółki spoza kraju

Zakup gotowej spółki jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorcy i jak już wielokrotnie podkreślano taka transakcja przynosi mu wiele korzyści. Popyt na gotowe spółki stale rośnie, a firmy je oferujące starają się możliwie coraz bardziej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przyszłych właścicieli. Nikogo nie dziwi zatem fakt, że firmy sprzedające gotowe spółki oferują swoim klientom niezmiernym udogodnienie, jakim jest zakup gotowych spółek na odległość. Niemożliwe? A jednak!

Jak kupić spółkę zdalnie?

Cała transakcja odbywa się drogą korespondencyjną, często zdarza się też, że jest to jedyne wyście – na przykład w sytuacji, gdy strony transakcji nie są w stanie (z różnych przyczyn) stawić się w jednym czasie w kancelarii notarialnej.

Proces zakupu gotowej spółki drogą korespondencyjną rozpoczyna się od wysłania skanu lub kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość do firmy sprzedającej spółkę. Po stronie klienta leży wydrukowanie umowy zbycia udziałów spółki. Następnie przedsiębiorca musi udać się do kancelarii notarialnej w celu podpisania umowy. Jest to warunek konieczny, umowa zbycia udziałów spółki nawet podpisana przez klienta, a nie potwierdzona notarialnie jest nieważna i nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych.

Podpisane, poświadczone również podpisem notariusza dokumenty odsyła się drugiej stronie transakcji z powrotem. W międzyczasie należy dokonać opłaty z tytułu zakupów udziału w spółce.

Dokumenty u notariusza

Klient zwrotnie otrzymuje gotową spółkę z kompletną dokumentacją – umową nabycia udziałów, umową spółki, numerami NIP i REGON, wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, założonym rachunkiem bankowym oraz zgłoszeniem do VAT–u oraz szerokim PKD.

Cały proces sprzedaży może trwać od kilku do kilkunastu dni, w zależności od sposobu przesyłania dokumentów i co najważniejsze bez konieczności zbędnego angażowania obu stron transakcji.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *