Jak wygląda zakup gotowej istniejącej spółki?

Spośród spółek funkcjonujących na rynku, najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia kupującego są takie spółki, które mają wysokie obroty i są w dobrej kondycji finansowej w momencie sprzedaży. Po stronie sprzedającego leży wycena spółki, oraz dopilnowanie, aby wszystkie sprawy w firmie zostały na tyle uporządkowane, żeby były zrozumiałe i przejrzyste dla kogoś z zewnątrz. Z reguły proces sprzedaży spółki uzależniony jest od branży, w której prosperuje dane przedsiębiorstwo, jego struktury organizacyjnej oraz specyfiki.

Proces zakupu gotowej spółki

Transakcja zasadniczo sprowadza się do kilku etapów.

Pierwszym etapem są wstępne rozmowy kontrahentów, podczas których strony czy planowana transakcja przyniesie w ogóle obopólne korzyści. Podczas tego spotkania może dojść do podpisania wstępnej umowy, która ma charakter częściowo wiążący. Strony zawierają w niej oraz ustalają warunki dalszego postępowania, takie jak na przykład widełki cenowe czy harmonogram działania, a także inne wiążące dla stron klauzule oraz wyłączności. Jest to niezwykle ważny etap z punktu widzenia sprzedającego.

Kolejna faza procesu zakupu spółki jest natomiast istotna z punktu widzenia kupującego, a mianowicie analiza przedmiotu transakcji – spółki. Potencjalny nowy właściciel ma możliwość przeprowadzenia audytu na płaszczyźnie finansowej, prawnej oraz podatkowej. Ponieważ jest to zadanie czasochłonne przedsiębiorca najczęściej zleca wykonanie serii audytów firmie zewnętrznej – prawnikom, radcom prawnym, doradcom podatkowym czy też księgowym, co niestety związane jest z kosztami. Do sprzedającego należy dostarczenie do wglądu i analizy wszelkich niezbędnych dokumentów.

Finalizacja sprzedaży spółki

Podczas ostatniego etapu transakcji, po otrzymaniu wyników audytu przystępuje się do negocjacji. Strony transakcji często się posiłkują wytycznymi zawartymi we wstępnej umowie, a wyniki audytu mogą być argumentem w negocjacji ceny. Finalizacja następuje podczas podpisania umowy i przeniesienia udziałów spółki.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *