Wady i zalety spółki z o. o.

Każda forma prowadzenia działalności ma swoje plusy i minusy. Tak też jest ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za taką podstawową wadę możemy uznać bardzo sztywną i sformalizowaną procedurę utworzenia spółki, która może trochę zniechęcać do jej założenia przez przedsiębiorcę. W zasadzie założenie spółki ściśle określa Kodeks Spółek Handlowych.

Proces ten składa się z kilku etapów – między innymi

  • zawarcie umowy spółki (obligatoryjnie w formie aktu notarialnego),
  • wniesienie wkładów na pokrycie kapitału spółki,
  • ustanowienie organów spółki,
  • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • zgłoszenie spółki jako płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obwarowania prawne działalności spółki

Co nieuniknione, każda jakakolwiek zmiana musi być potwierdzona notarialnie. Co do zasady, spółki mają także obowiązek prowadzenia pełnej księgowości oraz składania sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta, a także sprawozdań z działalności.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma także wiele plusów. Główną zaletą są stosunkowo niskie koszta założenia. Jedynymi jakie ponosi przedsiębiorca, są te związane ze spisaniem umowy w formie aktu notarialnego, rejestracją spółki w KRS oraz wniesieniem wkładu na poczet kapitału zakładowego.

Koszty te można jednak pomniejszyć rejestrując spółkę przez internet, co jest następną korzyścią. Numery NIP I REGON nadawane są spółce automatycznie przez sąd, już na kilka dni po zarejestrowaniu spółki w KRS.

Zmniejszone ryzyko utraty majątku prywatnego

Ostatnim argumentem przemawiającym za założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest ograniczenie potencjalnego ryzyka – co bez wątpienia działa na korzyść przedsiębiorcy.

Odpowiedzialność wspólników spółki ogranicza się bowiem, tylko I wyłącznie do wysokości wniesionego kapitału, a zatem co niezwykle istotne, nie odpowiadają oni za żadne zobowiązania spółki swoim własnym majątkiem prywatnym.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *