Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowy to sposób określenia rocznego wyniku finansowego działalności. Regulowany jest przez ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku podatkowego, muszą być sporządzane w języku polskim i polskiej walucie.

Cechami sprawozdania finansowego są:

 • rzetelność
 • wiarygodność
 • czytelność
 • terminowość
 • ciągłość
 • kompletność.

Na sprawozdanie finansowe składa się kilka elementów.

Bilans jest podstawą sprawozdania, pokazuje wszystkie informacje o stanie majątkowym i materialnym danej firmy. Dzieli się go na aktywa i pasywa, pokazane w formie tabelki.

Rachunek zysków i strat określa, jakie są dokonania firmy. Na jego podstawie można zobaczyć rentowność firmy. Uzyskany wynik finansowy może pokazywać, czy firma zyskała, czy też straciła.

Informacja dodatkowa jest kolejnym elementem sprawozdania, musi zawierać:

 • wyjaśnienia bilansu, zysku i strat, zmian w kapitale i rachunku przepływowym
 • podział zysków lub sposób pokrycia strat
 • informacje dotyczące pracowników
 • informacje dotyczące organów jednostki
 • inne informacje, które pomogą zrozumieć sprawozdanie finansowe.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *