Rozliczanie transakcji WNT

Transakcje WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) to odpłatne nabycie towarów. WNT nie zawsze jest obowiązkowe, aby takie były, muszą zostać spełnione poniższe warunki.

Nabywcą towarów musi być:

  • polski płatnik podatku VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej
  • osoba niebędąca podatnikiem, jeżeli w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym dokonała nabycia towarów wewnątrz wspólnoty na kwotę powyżej 50 tys. złotych
  • dostawca towarów jest płatnikiem VAT lub podatku od wartości dodanej.

WNT występuje zawsze wtedy, kiedy przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

Obowiązek rozliczenia WNT nie powstaje między innymi, kiedy:

  • dostawca opodatkuje dostawę na podstawie marży
  • dostawca korzysta ze zwolnień dla drobnych przedsiębiorców
  • nabywa jest rolnikiem ryczałtowym
  • nabywca jest drobnym przedsiębiorcom.

Obowiązek podatkowy w WNT powstaje albo w dniu wystawienia faktury albo w 15. dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano towar. Obowiązujący jest termin, który nastąpił wcześniej.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *