Rozliczanie transakcji WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)

WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) powoduje obowiązek podatkowy wtedy, kiedy:

  • płatność została dokonana przed otrzymaniem całości lub części dostawy – obowiązek podatkowy następuje w momencie wystawienia faktury
  • nie otrzymano całości lub części należności przed wykonaniem dostawy – obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury
  • faktura nie została wystawiona do dnia 15 miesiąca kolejnego – obowiązek podatkowy powstaje w dniu 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towary.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *