Prowadzenie rejestrów podatku VAT

Każdy, kto rozlicza podatek VAT, musi prowadzić pełną ewidencję sprzedaży i zakupu, jest to konieczne do rozliczenia się z tego podatku.

Ewidencja prowadzona dla podatku VAT, musi zawierać:

  • kwoty podatku (zgodnie z czynnościami, na które podatek został nałożony wraz z uwzględnionymi obniżeniami)
  • dane przedmiotu i podstawy opodatkowania
  • kwotę podatku należnego
  • kwotę podatku do wpłaty w US lub do zwrotu
  • dane, które służą do prawidłowego przygotowania deklaracji.

Podstawa opodatkowania, a więc kwota podatku należnego oraz kwota podatku podlegająca odliczeniu, jest określana na podstawie ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży.

Ewidencja sprzedaży

Ewidencja sprzedaży prowadzona jest w celu wyliczenia podatków. Jej prowadzenie jest obowiązkowe, a w ewidencji powinna zostać zachowana chronologia wpisów. Ewidencję należy prowadzić na bieżąco.

Co należy w niej ująć? Takie informacje jak kwoty sprzedaży netto, stawki podatkowe, kwoty podatku. W ewidencji ujmuje się sprzedaż popartą rachunkami i fakturami, jak i sprzedaż bezrachunkową.

Ewidencja zakupu

Ewidencja zakupów jest obliczana w celu określenia podatku naliczonego, który jest do zapłacenia w danym okresie rozliczeniowym. Wykazać w niej trzeba podatek VAT, który podlega odliczeniu z faktur zakupu oraz faktur korygujących, faktur wewnętrznych, dokumentów celnych, WNT.

W ewidencji zakupu należy uwzględnić wszystkie dane, które pozwalają na jej podstawie wykonać deklarację VAT.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *