Optymalizacja podatkowa – sprawdź czy Twój księgowy o tym wie!

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, co możesz zrobić, żeby płacić niższe podatki w firmie? Wiedz, że możesz to zrobić legalnie!

Wykorzystaj możliwości, jakie stwarzają ci przepisy podatkowe. Ta tak zwana optymalizacja podatkowa nie tylko obniży obowiązkowe dla ciebie obciążenia podatkowe, ale znacznie przyczyni się do poprawy wyniku finansowego twojej firmy.

Wystarczy dokonać analizy wydatków i przyjąć odpowiednią strategię działań, które pozwolą zminimalizować obciążenia na rzecz fiskusa. Jest to zadanie, powierzane z reguły doradcom podatkowym. Mimo, że ich pracę musisz opłacić, to bardzo korzystna inwestycja, która w dalszej perspektywie przyniesie ci wymierne korzyści.

Czym jest jednorazowa amortyzacja?

To tak zwana pomoc de minimis. Można nią objąć nowe firmy, czyli takie, które rozpoczęły działalność gospodarczą w trakcie trwania roku podatkowego oraz mali podatnicy. Jedni i drudzy mogą jednorazowo zamortyzować sobie środki trwałe zaliczone do konkretnych grup, określonych przez ustawodawcę, jednakże z wyłączeniem samochodów osobowych. Ogólna wartość zamortyzowanych aktywów nie może przekroczyć sumy 50 tys. euro. Z kolei tak zwany mały podatnik to podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z podatkiem należnym VAT) nie przekroczyła kwoty 1 200 tys. euro.

Uwzględnienie strat podatkowych

Szukając oszczędności dobrze jest wiedzieć, że dochód w danym roku podatkowym można obniżyć o poniesioną stratę podatkową w najbliższych, następujących po sobie 5 latach podatkowych. Jednakże to odliczenie nie może przekroczyć połowy kwoty tej straty.

Dlatego przymierzając się obrania konkretnej strategii podatkowej warto pamiętać o tym, by w kolejnych latach wykazywać dochody na takim poziomie, aby poniesione wcześniej straty móc odliczyć w pełnej wysokości.

Dodatkowe oszczędności

Można sięgnąć również po inne rozwiązania, na przykład skorzystać z możliwości wpłacania zaliczek miesięcznych w wysokości 1/12 podatku należnego, wykazanego w zeznaniu złożonym za rok poprzedni. Można skorzystać również z kredytu podatkowego, w którym istotne jest odroczenie płatności z tytułu podatku dochodowego. Tutaj również jest konkretnie ustalone, kto dokładnie może skorzystać z tej opcji.

Od 2005 roku istnieje możliwość skorygowania podatku, należnego z tytułu dostawy towarów lub usług w przypadku wierzytelności, których nieściągalność uprawdopodobniono.

W ramach szukania oszczędności można także rozpatrzyć możliwość zawierania umów cywilno-prawnych, zamiast umowy o pracę, ponieważ oznaczają one mniejsze obciążenia podatkowe i obciążenia ZUS. Korzysta na tym nie tylko pracodawca, ale i pracownik.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *