Księgowość w Estonii – wszystko co trzeba wiedzieć

Zagraniczni inwestorzy decydują się na zakładanie firmy właśnie w Estonii, ze względu na przejrzysty system podatkowy oraz zwolnienia z opodatkowania dochodu dla tych przedsiębiorców, którzy zarobione pieniądze pozostawiają w Estonii.

Do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani tak zwani rezydenci. To znaczy osoby, posiadające w Estonii miejsce stałego pobytu lub osoby przebywające na terytorium kraju co najmniej 183 dni w ciągu roku.

Opodatkowaniu podlegają także dochody uzyskane na terenie Estonii, przez podmioty niebędące rezydentami. Osoby te mogą potrącić podatek w swoich ojczyznach, jeśli zezwala na to odpowiednia umowa międzynarodowa. Podatek dochodowy w Estonii ma charakter liniowy i jest on taki sam zarówno dla osób fizycznych, jak i dla osób prawnych.

Osoby prawne także mogą być zwolnione z podatku dochodowego, jeśli podobnie jak w przypadku osób fizycznych pozostawią zarobiony kapitał w kraju. Kwota wolna od podatku utrzymuje się na poziomie 24,000 koron estońskich na rok, przy czym jego stawka wynosi 22 procent. Estoński podatek VAT bazuje na rozwiązaniach VI Dyrektywy Unii Europejskiej.

Obowiązkowi rejestracji, na potrzeby podatku VAT podlegają te podmioty, których obrót przekracza kwotę 250,000 koron estońskich. Podstawowa stawka VAT wynosi 18 procent, obniżenie zaś wynosi 5 procent, które obejmuje między innymi:

  • leków, sprzętu medycznego,
  • książek,
  • usług hotelowych,
  • niektórych wydarzeń kulturalnych.

Ponadto obowiązuje także stawka zerowa VAT, która ma zastosowanie do eksportu towarów i obrotu wewnątrz Unii Europejskiej, a także obejmuje także usługi pocztowe, sprzedaż statków oraz towar nie wspólnotowe znajdujące się w strefie wolnocłowej lub na składzie celnym.

Podatek akcyzowy w Estonii płacony jest między innymi od: energii, alkoholu, paliwa i surowców energetycznych, papierosów i innych wyrobów tytoniowych czy opakowań surowców wtórnych, to jest szkła, metalu, plastiku, papieru.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *