Jak dokonać rejestracji spółki?

Zgodnie z przepisami prawa założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odbyć się przez jednego, jaki i po przez kilku wspólników spółki.

Często taka spółka zakładana jest przez dwóch wspólników, a następnie po zarejestrowaniu jeden z nich przenosi swoje udziały na drugiego wspólnika i w takim przypadku sam posiada jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Proces zakładania spółki związany jest z koniecznością dokonania szeregu czynności, zaczynając od zawarcia umowy spółki, wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego czy ustaleniu wysokości kapitału zakładowego, który jest warunkiem niezbędnym do powstania spółki.

Umowa spółki – co powinna zawierać?

Umowa spółki jest jej najważniejszym dokumentem i jest ona zawierana pomiędzy wspólnikami. W umowie spółki określa się wszystkie zasady funkcjonowania danej spółki, a także co niezwykle istotne uprawnienia oraz obowiązki wspólników.

Umowa ta zawierana jest w formie aktu notarialnego i posiada także zapisy obligatoryjnie narzucone przez Kodeks Spółek Handlowych, takie jak:

 • firma spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony),
 • liczba i wartość udziałów.

Firmą spółki jest jej nazwa, przy czym jest tu całkowita dobrowolność co do jej wyboru, musi tylko zawierać oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrót „spółka z o. o.”. Kapitał musi zostać ściśle określony z podaniem konkretnej kwoty i wspólnicy wnoszą wkłady na pokrycie kapitału przed rejestracją spółki, nie może być on mniejszy jak pięć tysięcy złotych. Z chwilą podpisania umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wniosek o rejestrację spółki

Wniosek o rejestrację spółki z o. o. składa się w Krajowym Rejestrze Sądowym i powinien on zawierać następujące informacje:

 • nazwa,
 • siedziba i adres spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • dane osobowe i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
 • dane osobowe i adresy członków rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej (w przypadku gdy jest to wymagane przez przepisy), a także czas trwania, jeśli spółka zawierana jest na czas określony).

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *