Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki

Każda firma, która korzysta z podatków na zasadach ogólnych (Księga Przychodów i Rozchodów, księga handlowa) podlega ewidencji. Kwestia ta określona jest w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wygląd ewidencji środków trwałych jest określony w przepisach.

Ewidencja musi zawierać:

 • liczbę porządkową
 • datę nabycia
 • datę przejęcia do używania
 • rodzaj dokumentu, który stwierdza nabycie (np. rachunek, faktura)
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych
 • wartość początkową
 • amortyzację
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego
 • nową wartość początkową
 • nową kwotę odpisu amortyzacyjnego
 • wartość ulepszenia
 • datę zbycia lub datę likwidacji z podaną przyczyną.

Brak wpisu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych skutkuje niemożliwością włączanie odpisu amortyzacyjnego do kosztów uzyskania przychodów.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *