Nie chcesz płacić ZUSu? Przenieś firmę do Estonii!

Przedsiębiorca, który zdecydował się na prowadzenie działalności w Estonii jest zobowiązany płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkę emerytalną. Ponieważ firma nie jest założona w Polsce, taka osoba nie podlega obowiązkowi płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które generował wysokie koszty firmy. Wysokość składek w Estonii obliczana jest na podstawie przychodów i wynosi 33 procent uzyskanych przychodów.

Osoby mające firmę w Estonii nie płacą składek miesięcznie, lecz kwartalnie – do 15 dnia miesiąca, każdego rozpoczynającego się kwartału. Wysokość składki wyliczana jest w oparciu o składaną deklarację podatkową. Wobec tego, może mieć miejsce sytuacja, że kwota będzie ruchoma i może się zmieniać. W sytuacji zaistnienia niedopłaty, przedsiębiorca zostaje o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. W przypadku zaistnienia nadpłaty, zostaje ona zwrócona do dnia 1 października następnego roku. Przychody mniejsze jak 390 euro miesięcznie nie generują obowiązku płacenia składek.

Minimalne możliwe składki, jakie może zapłacić osoba prowadząca działalność w Estonii wynosi 386,10 euro na kwartał, czyli 1544,40 euro rocznie. W przypadku spółki, nie jest konieczne opłacenie składek. Jeżeli jednak wspólnik spółki chce być objęty ubezpieczeniem, to w takim wypadku może on wypłacić sobie pensję, od której zapłaci składki. Nie ma żadnych uregulowań jakiej wysokości musi być najniższa lub najwyższa pensja. Pozostałe środki można wypłacać jako dywidendę, która podlega opodatkowaniu w wysokości 20 procent i nie płaci się równocześnie ani składek zdrowotnych, ani emerytalnych.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *